bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

62-504 Konin
ul.Turkusowa 1a
________________________________________________


tel/fax : 63-244-23-75 e-mail: sp15konin@op.pl


________________________________________________


www.sp15.konin.pl

Aktualności

Informacja o wynikach naboru

17.10.2016

Informacja o wynikach naboru
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, ul. Turkusowa 1a
na stanowisko samodzielny referent


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko został/a wybrany/a Pan/Pani Teresa Borowiak
zamieszkała w Koninie.

Uzasadnienie
Pani Teresa Borowiak posiada wiedzę wymaganą na danym stanowisku, spełnia wymogi niezbędne, formalne i dodatkowe wynikające z ogłoszenia o naborze oraz przedstawiła bardzo dobrą prezentację w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konin, dn. 14.10.2016 r.


mgr Iwona Baszczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Informacja o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

11.10.2016

Na stanowisko samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie zgłosiła się 1 osoba.
Do dalszego postępowania zakwalifikowała się 1 osoba.

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania
w naborze na stanowisko - samodzielny referent


Dalsze postępowanie będzie polegało na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości:
1. Ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
2. Ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
4. Przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, Karty Nauczyciela, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń.
5. Uchwały Rady Miasta Konin Nr 102 z dnia 30.05.2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 13.10.2016 r., o godz. 9.00

mgr Iwona Baszczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Informacja o wynikach naboru

29.12.2014

Informacja o wynikach naboru
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, ul. Turkusowa 1a
na stanowisko samodzielny referent

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko został/a wybrany/a Pan/Pani Marzena Klimkowska
zamieszkała w Starym Mieście.

Uzasadnienie
Pani Marzena Klimkowska posiada wiedzę wymaganą na danym stanowisku, spełnia wymogi niezbędne, formalne i dodatkowe wynikające z ogłoszenia o naborze oraz przedstawiła bardzo dobrą prezentację w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

mgr Iwona Baszczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

23.12.2014

 Informacja o kandydatach,
którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Na stanowisko samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie zgłosiła się 1 osoba.
Do dalszego postępowania zakwalifikowała się 1 osoba.

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania
w naborze na stanowisko - samodzielny referent
Dalsze postępowanie będzie polegało na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości:
1. Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym.
2. Ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
3. Ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
5. Przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, Karty Nauczyciela, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 29.12.2014 r., o godz. 10.00

mgr Iwona Baszczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w KoninieOpublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 81 902