bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
działa na  podstawie artykułów 53 i  54 Ustawy o systemie oświaty  z 7 września 1991r.
( Dz. U. Nr  425, z późniejszymi  zmianami )  oraz Statutu  Szkoły Podstawowej  nr 15
im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Kompetencje Rady Rodziców w Statucie Szkoły >>> pobierz statut 


Opublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 822