bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa, majątek

> Szkoła prowadzi  gospodarkę  finansową na  zasadach  jednostki  budżetowej.

> Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą  własność
    komunalną Miasta Konin.

> Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Konin nie posiadającą osobowości
    prawnej.

> Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.
_______________________________________________________________________

                                          Wartość majątku trwałego w grupach
                                                  na dzień 31.12.2011 r.


Opublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 726