bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status Prawny

Tytuł dokumentu Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie jest jednostką
organizacyjną Miasta Konin, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Statut Szkoły >>> pobierz statut


Opublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 430