bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Szkole prowadzone są następujące rejestry, ewidencje, archiwa :

 • Ewidencja uczniów,
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych,
 • Ewidencja akt osobowych pracowników,
 • Księga kontroli zewnętrznej,
 • Księga protokołów R.P.
 • Księga arkuszy ocen,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Księga kontroli sanitarnej,
 • Księga druków ścisłego zarachowania, 
 • Księga zarządzeń wewnętrznych,
 • Rejestr skarg i wniosków, 
 • Rejestr wypadków uczniów i pracowników,
 • Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat dokumentu powinna złożyc podanie w sekretariacie szkoły.Opublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 10.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 09.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 711