bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie działa w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w ramach gospodarki budżetowej Gminy Konin. Szkoła funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, finansowana z subwencji budżetu państwa oraz dotacji gminy. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Konin.
 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest :
 
Kuratorium Oświatyw Poznaniu

ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
tel. (61) 854 17 26
fax. (61) 852 31 69
e-mail: kancelaria@ko.poznan.plOpublikował: Iwona Baszczyk
Publikacja dnia: 10.09.2012
Podpisał: Iwona Baszczyk
Dokument z dnia: 09.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 718