Sposób załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania,wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
________________________________________________________________

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1. Obowiązek szkolny:
- zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny
w sekretariacie szkoły/,
- ewidencja uczniów,
- arkusze ocen i dzienniki.

2. Sprawy administracyjne związane z przebiegiem nauczania i realizacją
obowiązku szkolnego:
- zezwolenia, zwolnienia i odroczenia na pisemny wniosek rodziców
lub opiekunów prawnych,
- wydawanie legitymacji uczniowskich,
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie duplikatów.

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
- wnioski do Sądu Rodzinnego.

4. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5. Sprawozdawczość:
- raporty,
- sprawozdania.

6. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,
- arkusze ocen,
- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
- protokoły Rady Rodziców,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Baszczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:1844